Ryokan, en gammal favorit

Även om en människa lever i hundra år

är hennes liv likt ett vasstrå som driver med vågorna,

österut och västerut, utan uppehåll, ingen tid för vila.

Shakyamuni gav upp sin ädla börd och ägnade sitt liv

åt att förhindra andra att falla i fördärv.

På jorden i åttio år,

under femtio undervisade han i Dharma,

som ett evigt arv, lämnade han sutrorna efter sig –

än idag en bro som leder till den andra stranden.

(Översättning från engelskan, One

robe, one bowl; Viryabodhi.)